Ontdek het nieuwe duurzaamheidsrapport van de chemie en life sciences

De chemische, kunststoffen en farmaceutische industrie speelt een trekkersrol in onze samenleving die de ambitie heeft duurzamer te zijn.  De oplossingen die ze aanreikt zijn talrijk en gevarieerd. De landbouw, het transport, de bouwsector, de gezondheidszorg, huishoudelijke producten, het klimaat; het zijn allemaal gebieden waar de bijdrage van de chemie en life sciences van cruciaal belang is om een betere en duurzamere toekomst te creëren. Dit vierde duurzaamheidsverslag dat essenscia voorstelt, illustreert aan de hand van vele voorbeelden hoe snel de wetenschap evolueert en zich ten dienste stelt van oplossingen die de drie belangrijkste pijlers van duurzame ontwikkeling weten te integreren: “People”, “Planet” en “Prosperity”. 

http://www.essensciaforsustainability.be/