Privacybeleid

Als vooraanstaand detacheringsbedrijf verzamelt Lab Support NV, (“het Bedrijf”) relevante persoonsgegevens van zijn adviseurs om uw behoeften op het gebied van dienstverband en arbeidscontract te begrijpen en daarop te reageren. Wij zijn ons ervan bewust dat deze informatie in goed vertrouwen wordt gedeeld. Dit Privacybeleid voor de Bedrijfswebsite tracht aan die verwachting te voldoen door uit te leggen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen en hoe u daarover met ons kunt communiceren.

Het bedrijf doet er alles aan om de privacy van alle bezoekers van onze website te beschermen. Als u ervoor kiest om onze services te gebruiken, zal het bedrijf de volgende persoonlijke gegevens van u opvragen:

 • Eerlijk en wettelijk moeten worden verwerkt en niet mogen worden verwerkt tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
 • Verkregen worden voor specifieke en wettelijke doeleinden en niet verder mogen worden verwerkt op een manier die niet overeenkomt met die doeleinden.
 • Adequaat, relevant en niet overmatig zijn.
 • Nauwkeurig zijn en, waar nodig, wordt bijgewerkt.
 • Niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is.
 • Verwerkt worden in overeenstemming met de rechten van de betrokkene op wie de gegevens betrekking hebben.
 • Beschermd worden door een voldoende mate van beveiliging.
 • Niet worden overgedragen zonder voldoende beveiliging.

Definitie van begrippen voor gegevensbescherming

Gegevens betekent informatie die elektronisch wordt opgeslagen op een computer of in bepaalde papieren dossiers.  Hieronder vallen ook IT-systemen en CCTV-systemen.

Betrokkenen betekent voor het doel van dit beleid alle levende personen waarover het Bedrijf persoonsgegevens bewaard.

Persoonsgegevens betekent gegevens met betrekking tot een levende persoon die op basis van die gegevens geïdentificeerd kan worden (of op basis van die gegevens en andere informatie die in bezit is, of met grote waarschijnlijkheid in bezit kan komen, van de gegevensbeheerder). Persoonsgegevens kunnen feitelijk zijn (zoals naam, adres of geboortedatum) of ze kunnen een oordeel inhouden (zoals een functioneringsgesprek).

Gegevensbeheerders zijn de personen of organisaties die de gegevens beheren en verantwoordelijk zijn voor het bewaren en het gebruik van de gegevens.

Gegevensgebruikers zijn onder meer werknemers van wie het werk erin bestaat om gebruik te maken van persoonsgegevens. Gegevensgebruikers hebben de plicht om de gegevens waar zij mee werken te beschermen door te allen tijde de beveiligingsrichtlijnen van het Bedrijf met betrekking tot de veiligheid van de gegevens te volgen.

Verwerking betekent het uitvoeren van een bewerking of een set van bewerkingen met betrekking tot gegevens, waaronder:

 • het verkrijgen, registreren en bewaren van gegevens;
 • het verzamelen, organiseren, opslaan, wijzigen of aanpassen van gegevens;
 • het opvragen, raadplegen of gebruiken van de gegevens,
 • het bekendmaken van de informatie of de gegevens door overdracht, verspreiding of anderszins beschikbaar maken;
 • het uitlijnen, combineren, blokkeren, wissen of vernietigen van gegevens.

Gevoelige persoonsgegevens zijn onder meer gegevens over iemands raciale of etnische achtergrond, politieke opvattingen, religieuze of vergelijkbare overtuiging, lidmaatschap van een vakbeweging, fysieke of mentale gezondheid of toestand of seksuele voorkeur, strafrechtelijke veroordelingen of het begaan van een vermeend vergrijp. Gevoelige persoonsgegevens kunnen alleen worden verwerkt onder strikte voorwaarden en vereisen gewoonlijk de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Verzamelen van gegevens

Het Bedrijf zet zich in om de privacy te beschermen van alle bezoekers aan onze website. Als u de website bekijkt en door de website bladert dan doet u dat anoniem. Als u ervoor kiest om gebruik te maken van onze diensten, dan zal het Bedrijf de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Contactgegevens en identiteitsgegevens – uw naam, e-mailadres, telefoonnummer(s) en postadres;

Resumé en beroepsgerelateerde informatie – arbeidsverleden, vaardigheden, onderwijs, arbeidsvereisten en referenties;

 • Optionele informatie – alle aanvullende informatie die u wilt delen als hulp bij uw arbeidsbemiddeling or gerelateerd aan een vacature; en
 • Het bedrijf verzamelt ook gegevens via cookies zoals hieronder beschreven onder "Cookies Merk op". Deze informatie helpt ons de ervaring van het bezoeken van de website van het bedrijf beter te begrijpen, aan te passen en te verbeteren.

Kinderen

Als u jonger dan achttien (18) jaar oud bent, dan vragen wij u om geen persoonsgegevens te delen op deze website.

Beveiliging

Het Bedrijf zorgt ervoor dat de veiligheid van de persoonsgegevens die u op onze website met ons deelt wordt beschermd. Wij gebruiken Secure Socket Layer (SSL) gegevensversleuteling voor alle  gegevensoverdracht en wij vragen u om een robuust wachtwoord aan te maken voor uw account (waar het aanmaken van een account beschikbaar is). Dit helpt om ongeautoriseerde toegang tot onze systemen te voorkomen. Wij slaan uw informatie op en onderhouden die informatie in onze beveiligde serveromgeving waar de van toepassing zijnde fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen strikt worden opgevolgd. Ook beperken wij de toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie tot uitsluitend die medewerkers die hiertoe toegang moeten hebben om te kunnen voldoen aan hun functieverantwoordelijkheden.

Gebruik van persoonsgegevens

Het bedrijf verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derden en zal uw persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden zonder uw toestemming tenzij wettelijk verplicht. Indien wij u vragen om uw persoonsgegevens zal het Bedrijf altijd specificeren hoe wij van plan zijn om deze te gebruiken en wij zullen het niet zonder uw toestemming gebruiken voor andere doeleinden.

In het algemeen gebruikt en verwerkt het Bedrijf uw persoonsgegevens voor de volgende noodzakelijke bedrijfsprocessen:

 1. Wanneer u een formulier op onze website verzendt, maken we een record van uw gegevens zodat wij u kunnen verzekeren van een goede follow-up en u kunnen ondersteunen bij uw zoektocht naar gekwalificeerd talent en diensten of een baan.
 2. Om direct met u te communiceren; Medewerkers van het Bedrijf kunnen contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden, u te informeren over vacatures, beste praktijken met u te delen en u andere informatie te geven waar u om gevraagd hebt.
 3. Potentiële werkgevers de gelegenheid te geven u te leren kennen: Het bedrijf kan uw informatie (diploma's, salarisvereisten, arbeidsverleden, enz.) delen met geïnteresseerde werkgevers zodat zij uw talenten kunnen vergelijken met hun specifieke behoeften.
 4. Wettelijke vereisten ondersteunen: het Bedrijf kan uw gegevens bekendmaken aan wettelijke instanties in gevallen waarbij sprake is van een bedreiging voor de persoonlijke veiligheid, fraude of andere vermoedelijke of feitelijke illegale activiteiten.
 5. Overdracht van eigendom van het Bedrijf: Als het Bedrijf of een van onze dochterondernemingen wordt verkocht aan een ander bedrijf, dan kan uw informatie deel uitmaken van de verkoop als onderdeel van onze bedrijfsmiddelen.
 6. Het Bedrijf en zijn dochterondernemingen kunnen uw persoonsgegevens en andere informatie die wij via de website over u verzameld hebben gebruiken om onze dienstverlening aan u te verbeteren.

Om uw gegevens wettelijk te kunnen gebruiken beroepen wij ons op de volgende rechtsgronden:

 • de uitvoering van een contract of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat wij een contract afsluiten;
 • wettelijke verplichting;
 • het beschermen van uw vitale belangen of die van anderen;
 • onze wettelijke belangen; en
 • uw toestemming.

Om te voldoen aan onze regelgevende of wettelijke verplichtingen verzamelen wij persoonsgegevens, verifiëren deze en zorgen dat ze nauwkeurig en actueel blijven door middel van regelmatige controles en verwijderen de gegevens als wij die niet langer nodig hebben of verplicht zijn om die te bewaren. Wij kunnen ook informatie over u inwinnen van derden om ons te helpen bij uw detachering. Als u de informatie die wij nodig hebben niet met ons deelt, of er niet voor zorgt dat deze nauwkeurig of actueel is, dan zijn wij niet in staat om u onze diensten te verlenen.

Toestemming

In sommige gevallen vereist de toepasselijke wetgeving van ons dat wij uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te gebruiken. Voor directe marketing bijvoorbeeld hebben wij uw toestemming nodig om u geïnformeerd te houden over ons nieuws, ontwikkelingen in de industrie, onze dienstverlening en detacheringsmogelijkheden die interessant voor u kunnen zijn. Wij kunnen dit doen via de telefoon, post, e-mail, tekstberichten of via andere digitale media.

U kunt beslissen hoeveel directe marketing u accepteert wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten.

Als wij contact met u opnemen om u feedback te vragen over hoe wij onze diensten kunnen verbeteren dan heeft u de mogelijkheid om u daarvoor af te melden, of wilt u uw toestemming voor marketingcommunicatie intrekken, stuur dan een e-mail naar Lab Support Communications.

Wanneer wij gevoelige persoonlijke gegevens over u gebruiken, zoals medische of biometrische gegevens, dan vragen wij u om toestemming. Voordat u toestemming geeft vertellen wij u welke informatie wij verzamelen en waarvoor we die gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons dit te laten weten.

Cookies Merk Op

Deze website maakt gebruik van cookies ("cookies") om u van andere gebruikers te onderscheiden en om informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt.

Wat is een cookie?

Een cookie is een stukje gegevens over uw bezoek, opgeslagen op uw computer, zodat wij uw bezoek kunnen begrijpen en uw ervaring kunnen personaliseren wanneer u terugkeert naar de site. Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat in uw browser of de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Een cookie bevat informatie zoals de URL waar u vandaan kwam, het IP-adres van uw computer (het internetadres van uw computer), welke webpagina's u op onze site hebt bekeken en eventuele zoektermen die u hebt ingevoerd. U kunt uw browser instellen om u op de hoogte te stellen voordat u een cookie ontvangt, zodat u kunt kiezen of u deze wilt accepteren. U kunt ook uw browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld. Als u dit echter doet, werken delen van sommige websites mogelijk niet naar behoren. Deze cookies helpen ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en ons ook in staat stellen onze website te verbeteren. Door verder te bladeren op de site, of door formulieren op onze site in te dienen, stemt u in met ons gebruik van cookies. We gebruiken om verschillende redenen cookies van derden en derde partijen. Sommige cookies zijn om technische redenen vereist om onze website te laten werken, en we noemen deze cookies als "essentieel" of "strikt noodzakelijk". Andere cookies stellen ons in staat om de interesses van onze gebruikers te volgen en te richten om de ervaring op onze website te verbeteren. Derden dienen cookies via onze website voor analytische doeleinden, personalisatie en andere doeleinden die ook reclame kunnen omvatten.

We kunnen de volgende soorten cookies gebruiken:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde gedeelten van onze website en uw account- en nieuwsprofiel kunt aanpassen.
 • Analytische / prestatie-cookies. Hiermee kunnen we het aantal bezoekers herkennen en tellen en zien hoe bezoekers zich op onze website begeven wanneer ze het gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
 • Functionaliteitscookies. Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).
 • Targeting van cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. We zullen deze informatie gebruiken om onze website en de daarop getoonde advertenties relevanter te maken voor uw interesses. We kunnen deze informatie ook delen met derden voor dit doel.

U hebt het recht om te beslissen of u cookies accepteert of weigert.

Om uw cookie-instellingen te beheren, moet u uw browserinstellingen configureren.

U kunt uw webbrowser instellen of wijzigen om cookies te accepteren of te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u onze website nog steeds gebruiken, hoewel uw toegang tot bepaalde functionaliteit en delen van onze website mogelijk beperkt zijn. Omdat de manier waarop u cookies kunt weigeren via de bediening van uw webbrowser varieert van browser tot browser, moet u het helpmenu van uw browser bezoeken voor meer informatie.

Derden

De cookies van derden die we op deze website gebruiken, omvatten analyseproviders zoals Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om informatie over het gebruik van de Services te verzamelen en analyseren en om activiteiten en trends te rapporteren. Google Analytics kan ook informatie verzamelen over het gebruik van andere websites, apps en online bronnen. U kunt leren over de praktijken van Google door naar te gaan www.google.com/policies/privacy/partners/, en opt-out door de Google Analytics opt-out browser add-on te downloaden, beschikbaar op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

We kunnen andere externe cookies gebruiken voor analyse en reclame. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie op communications@labsupport.be

Hoe zit het met andere trackingtechnologieën, zoals webbakens?

Cookies zijn niet de enige manier om bezoekers aan een website te herkennen of te volgen. We kunnen van tijd tot tijd andere, vergelijkbare technologieën gebruiken, zoals webbakens (soms "trackingpixels" of "clear gifs" genoemd). Dit zijn kleine grafische bestanden die een unieke identificatie bevatten die ons in staat stelt om te herkennen wanneer iemand onze website heeft bezocht [of een e-mail heeft geopend die we ze hebben verzonden]. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat [om de verkeerspatronen van gebruikers van de ene pagina binnen onze websites naar een andere pagina te controleren, om te communiceren met cookies, om te begrijpen of u naar onze websites bent gekomen via een online advertentie die is weergegeven op een externe website. website, om de prestaties van de site te verbeteren en om het succes van e-mailmarketingcampagnes te meten]. In veel gevallen zijn deze technologieën afhankelijk van cookies om goed te kunnen functioneren, en dus zullen afnemende cookies hun functioneren schaden.

Bewaring

Het Bedrijf zal uw persoonsgegevens alleen zo lang bewaren als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en voorschriften. U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze bestanden als hieronder uiteengezet. Als u een verzoek hebt gedaan om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze bestanden, dan behoudt het Bedrijf zich het recht voor om in bepaalde beperkte omstandigheden deze gegevens toch te bewaren in onze bestanden, zoals wanneer dergelijke persoonsgegevens nodig kunnen zijn om uw verzoek op te volgen om u af te melden voor verdere communicaties, geschillen te beslechten of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke en financiële bewaarplicht.

Persoonsgegevens bijwerken

Om ervoor te zorgen dat medewerkers van het Bedrijf en potentiële werkgevers contact met u op kunnen nemen, vragen wij u om uw persoonsgegevens in ons systeem actueel te houden. Als u uw persoonsgegevens wilt bijwerken of eventuele onnauwkeurigheden wilt verbeteren neem dan contact op met uw rekruteerder.

Beleidswijzigingen

Wij kunnen dit online privacybeleid van tijd tot tijd herzien. Indien wij substantiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, dan zullen wij het gewijzigde beleid bekendmaken op deze locatie. Het Bedrijf zal de bescherming van de informatie die wij verzamelen onder een eerder privacybeleid niet verminderen zonder uw toestemming.

Als u specifieke zorgen hebt over deze website of met betrekking tot het delen van informatie met het Bedrijf, neem dan contact met ons op door  hier te klikken.